791 922 854
SKUP-SPRZEDAŻ OWOCÓW I WARZYW

POLITYKA FIRMY

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie eksportu wysokiej jakości świeżych owoców i warzyw. Większość dostawców współpracujących z naszym przedsiębiorstwem prowadzi gospodarstwa sadownicze i ogrodnicze zgodnie z polityką higieniczną kraju,jak również z przepisami UE.

Będąc uczestnikiem rynku w zakresie obrotu wysokiej jakości towarami, firma czuje się zobligowana do prowadzenia polityki higienicznej oraz stosowania systemu HACCP na jak najwyższym poziomie. W celu realizacji tak wyznaczonych zasad firma "MD-MACIERZYŃSKI" stosuje przemyślany dobór pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy.

Dzięki umiejętnej prowadzonej polityce kadrowej istnieje możliwość zaangażowania całego zespołu pracowników w realizację zasad dobrych praktyk higienicznych w przedsiębiorstwie.

Wszyscy pracownicy ą szkoleni oraz instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności i znają politykę firmy. Stosowanie zasad HACCP oraz przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska leżą w żywotnym interesie firmy i są przedmiotem permanentnej kontroli i weryfikacji.

MD-Macierzynski
Wszelkie prawa zastrzeżone | Licznik:69934
Partnerzy: